Fork me on GitHub
Facebook Share URL Documentation
Twitter Share URL Documentation
Pinterest Share URL Documentation
Tumblr Share URL Documentation